MEDIATION

"De creativiteit van Adriaan komt tot uiting in de manier waarop hij speelt met onze input en vragen, waardoor de discussie vruchtbaar en relevant blijft."

Mediation is een uitstekende optie als je een conflict goed wilt oplossen. Als mediator help ik je om de kwestie op te lossen en de relatie te behouden.

Of het nu gaat om een ​​conflict met je partner, familie of zaken relatie. Als mediator help ik je om er samen uit te komen en de rust en het vertrouwen terug te krijgen. Als jij het belangrijk vind om de kwestie op te lossen en de relatie te herstellen kan je mij inschakelen.

Rol van de mediator

Bij mediation probeer je samen met de andere partij onder begeleiding tot een oplossing te komen. Als mediator help ik de communicatie te herstellen, begeleid ik de gesprekken en bewaak ik het proces. Ik help partijen bij het vinden van een oplossing. Ik zorg ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en er samen uit kunt komen. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen ter tafel en worden nauwkeurig verkend.

Een mediator schept de optimale voorwaarden waarbinnen een oplossing kan worden gevonden.

Conflict escalatie

De escalatie van een conflict is vaak gebaseerd op miscommunicatie en/of misverstanden. Het verbeteren van de communicatie tussen partijen kan de wederzijdse belangen transparanter maken. Bij meer wederzijds begrip kunnen de daadwerkelijke problemen worden besproken, waarna partijen samen tot overeenstemming kunnen komen. De mediator zal in principe geen oplossingen of advies geven: dit doen partijen uiteindelijk zelf. 

Relatie, ouderschap en conflict bemiddeling

Je hebt het gevoel dat het niet meer lekker gaat in je relatie. En je bent er nog niet aan toe om te scheiden.  Onder begeleiding van een mediator kan je samen kijken wat er speelt en je relatie mogelijk herstellen. 

In samenwerking met 'Hi&Bye' zet ik me in voor de ouders van gezinnen waar de situatie erg complex is geworden. Een stuk bemiddeling in het belang van de kinderen en hun gezin. ‘Hi&Bye’ biedt kinder- en jeugdtherapie en gezinsbegeleiding.

Mediation proces

Na aanmelding stuur ik een e-mail met uitgebreide informatie, een mediation overeenkomst en algemene voorwaarden. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met beide partijen.

Hierna worden de vervolggesprekken gepland voor zo vaak als nodig. Gesprekken duren doorgaans 1,5 a 2 uur.
Mediation is vertrouwelijk, een geheimhoudingsverklaring wordt ondertekend door partijen.
Mediation is vrijwillig, dat betekent dat partijen ieder moment kunnen stoppen met het proces.


Is de mediation succesvol afgerond dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Tarieven

Met mediation kan je al significante resultaten boeken met 3-5 bijeenkomsten. De tarieven voor Mediation zijn een stuk lager dan die van een juridisch traject. Het is gebruikelijk dat beide partijen bij Mediation de helft voor hun rekening nemen. Ik werk met een tarief van 150 Euro per uur plus BTW.  Eventu

MfN

Ik ben aangesloten bij de MfN, hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. En ben geaccrediteerd familie mediatior.